NVU Putevima predaka danas je održalo završnu konferenciju na kojoj je predstavilo rezultate projekta Pošumimo Trebjesu.

Opšti cilj projekta “Pošumimo Trebjesu” kojeg je realizovalo NVO Putevima predaka uz partnersku podršku NVO Medija tima je davanje doprinosa Nacionalnoj šumskoj strategiji Vlade Crne Gore (u mjerama 1.2 i 5.4.) kroz pošumljavanje održivo gazdovanje šumama. Dugoročni cilj ovog projekta bio je da se podigne svijest građana Nikšića, prvenstveno mladih o značaju zaštite životne sredine, očuvanja šuma, njihove zaštite od požara održivim gazdovanju šumskim kompleksima.
“Realizacijom ovog projekta kroz medijsku kampanju “Spasimo naše šume” animirali smo djecu, mlade Nikšića, sportiste rekreativce, ljubitelje prirode, sportske klubove, ekološke NVO, predstavnike lokalne uprave, medije i lokalno stanovništvo. Kroz akcije uređenja i pošumljavanja Trebjese promovisali smo veću odgovornost građana o zaštiti prirode i podigli njihovu svijest o značaju zaštite šuma, održivom gazdovanju šumama njihovom očuvanju i ostvarivanjem rezultata smo više nego zadovoljni”, kazala je Ana Petrović Njegoš, direktorica NVU Putevima predaka.
Ostvareni rezultati ovog projekta su:
-Zasađeno 5000 sadnica bora i smrče na lokalitetu Trebjesa, kroz akcije učestvovalo 200 djece i mladih učenika osnovnih i srednjih škola u Nikšiću sportista rekreativaca, volontera ljubitelja prirode,
-100 djece predškolskog uzrasta iz tri nikšićka vrtića učestvovalo u tri radionice “Posadi svoje drvo”,
-Uspješno realizovane dvije akcije uređenja lokaliteta Trebjesa, uklonjeno 800 kg smeća i postavljeno pet info tabli.
-Uspješno organizovane dvije tribine sa građanima na temu Zaštita od požara. Podijeljeno 250 Informatora o zaštiti šuma od požara.
-Urađeno distribuirano 1000 letaka i flajera kojima se promoviše zaštita šuma
od požara i očuvanje životne sredine.
“Projekat je trajao osam mjeseci, a dobio je podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Vlade Crne Gore, na konkursu za nvo u oblasti šumarstva i prerade drveta”, ističe Petrović. Ona je kazala da je
zadovoljna koliko su se ljudi radovali ovom projektu.
“Najviše me radovalo što su se u ovaj projekat ukljušile porodice, zvali su me iz vrtića i škola da pitaju mogu li dovesti djecu da vide pošumljavanje, da obiđu i vide šta smo mi to radili. Ovo znači da smo kroz ovaj projekat probudili empatiju prema Trebjesi i probudili ekološku svijest građana. Primjetilo se da kad imate finansijsku podršku i dobro razrađen projekat i plan i kad se pridržavete tog plana rezultati su vidljivi”, saopštila je ona.
NVO Medija tim dao je svoj doprinos uspješnoj realizaciji ovog projekta kroz aktivnu participaciji u velikom broju aktivnosti.
“Kao organizacija sa dugogodišnjem iskustvom u upravljanju projektima, koja posjeduje stručnost i kvalitetan kadar učestvovali smo u osmišljavanju medijske kampanje, kroz organizaciju press konferenciia,tribina, kao u evaluaciji izvještavanju o rezultatima i postignućima ovog projekta. Naš PR tim poslao 62 saopštenja za medije.
Organizovali smo uspješnu medijsku kampanju sa ciljem promocije našeg projekta. Imali smo polučasovnu emisiju na državnoj televiziji. Šest reportaža gostovanja u informativnim emisijama lokalnog servisa RTVNK i TV Vijesti”, kazala je Snežana Danilović ispred NVO Medija Tima.
Ona dodaje da je ukupno objavljeno 55 izvještaja o realizaciji projekta u sredstvima informisanja (tv, radio, novine, portali) za proteklih osam mjeseci sprovođenja projekta, što smatraju velikim uspjehom u realizaciji ovog projekta.
“U sklopu evaluacije projekta poslali smo nadležnom Ministarstvu devet narativnih i finansijskih izvještaja o realizovanim aktivnostima nalog projekta”, kazala je Danilović.