NVO Medija tim je u sklopu realizacije projekta “Za zeleni majdan-vratimo dug prirodi” održao ekološke radionice sa učenicima osnovne škole “Dušan Dukanović” na Lukovu.
Radionice je vodio stručni edukator-specijalista za zaštitu životne sredine Boro Vuković. Radionice su imale za cilj podizanje ekološke svijesti mladih ovog područja na teme zaštite životne sredine i očuvanja biodiverziteta. Učenici su imali priliku da kroz edukativne zanimljive radionice uče o ekologiji, važnosti očuvanja značajnih prirodnih resursa, te da razviju pozitivan stav i odnos prema otpadu kao vrijednom resursu. Radionice su imale svoj edukativni i praktični dio rada na temu zaštite prirode. Učenicima je prikazana bogata prezentacija o raznim biljnim vrstama širom svijeta, kao i o autoktonim biljkama koje rastu na našem podneblju i nalaze se na lokalitetu Lukova. U praktičnom dijelu rada učenici osnovne škole “Dušan Dukanović”su izradili sopstveni kreativni „Eko pano” sa slikama biljaka koje rastu na prostoru Lukova i eko parolama o zaštiti životne sredine. Eko pano će biti predstavljen nastavnicima i roditeljima i nalaziće se u holu škole.
“U nastavku realizacije projekta realizovaćemo akcije čišćenja i pošumjavanja lokaliteta majdan na Lukovu a od učenika smo dobili obećanje da će se rado odazvati akciji čišćenja i pošumljavanja i zajedno sa svojim roditeljima posaditi svoje drvo kako bi majdan bio čist i zelen”, kazali su iz Medija tima.
Ovim projektom uz implementaciju mjera tehničke i biološke rekultivacije žele u kordinaciji sa metodologijom i stručnim nalazom nadležnih službi da daju doprinos etapnom i kvalitativnom rešavanju problema sanacije lokaliteta majdan. Ove kombinovane mjere tehničke i biološke rekultivacije, koje bi se sprovele, doprinijele bi stabilnosti i umanjile bi proces erozije na predmetnoj lokaciji majdana.
“Namjera nam je da postavkom – zelene ograde-zelenog živog zida od biljnih vrsta koje su skromne u pogledu zahtjeva prema staništu i postavljanjem informacione table, utičemo na svijest građana da ne bacaju smeće i odlažu otpad na ovom lokalitetu. Medijska kampanja “Neka bude čisto-da vozim sigurno!” koju ćemo realizovati tokom cijelog vremena trajanja projekta kroz dijeljenje propagandnog materijala, ima za cilj podizanje svijesti mladih lokalnog stanovništva i učesnika u saobraćaju o značaju zaštite životne sredine i veće bezbjednosti u saobraćaju”, ističu iz ove NVO.
Projekat je podržalo Ministarstvo za kapitalne investicije Vlade Crne Gore na konkursu za Nvo o zaštiti životne sredine u saobraćaju.