Category: OBRAZOVANJE

Kategorija OBRAZOVANJE obuhvata vijesti koje se tiču osnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta. Vijesti se odnose i na učenike, studente, kao i učenički i studentski život. Takođe u ovoj kategoriji su i novosti koje se odnose na Ministarstvo prosvjete, kao i nastavni kadar i osoblje.