Akcija čišćenja i pošumljavanja lokaliteta “Majdan” u organizaciji NVO Media team i Nvo Agro Eko Lukovo organizovana je juče na Lukovu, posađeno je 150 sadnica i pokupljeno 40 kubika smeća.

Ova akcija je realizovana u sklopu realizacije projekta ”Jačanje svijesti građana Nikšića o pitanjima saobraćaja, zaštite životne sredine i podizanje nivoa ekološke svijesti u očuvanju i unaprijeđenja biodiverziteta” kojeg sprovodi NVO Media team u partnerstvu sa Nvo Agro Eko Lukovo i podršku Ministarstva za kapitalne investicije Vlade Crne Gore.

 

U akciji učestvovali:

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i uređenje prostora

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i vode

Javno komunalno preduzeće

Turistička organizacija Nikšićća

NVO Društvo mladih ekologa

NVO Putevima predaka

NVO Romsko srce

NVO Eko sfera

NVO Edukativni centar Timer & Co,

Mjestani MZ Lukovo

Porodice Kovačević i Mićunović.

“Ovim putem zahvaljujemo svima na učešu i podršci. Zasađeno 150 sadnica borova, bagrema, smrče, jasena i drugog autoktonog bilja, uklonjeno 40 kubika smeća i šuta sa ovog lokaliteta i postavljene dvije info table”, poručuju organizatori.

Akcija je okupila dosta građana, a kako kažu organizatori bilo ih je od 5 do 85 godina.