NVO Medija tim je u sklopu realizacije projekta “Jačanje svijesti građana Nikšića o pitanjima saobraćaja, zaštite životne sredine i podizanje nivoa ekološke svijesti u oblasti očuvanja i unapređenja biodiverziteta” održao tribinu sa mještanima Lukova sa ciljem povećanja bezbjednsti u saobraćaju, očuvanja životne sredine kroz sanaciju i uređenje lokaliteta majdan.  

Predstavnicima savjeta MZ i okupljenim mještanima Lukova, podijeljen je promotivni material o većoj bezbjednosti u saobraćaju i prezentovan Izvještaj radne grupe koju su pripremili predstavnici Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj uz podršku nvo sektora sa prijedlozima i mjerama tehničke i biološke rekultivacije ovog lokaliteta u cilju povećanja veće bezbjednosti u saobraćaju. Predstavljeno je jedno od rješenja za kaskadno izvođenje radova na postojećoj kosini puta na “lokalitetu majdan” što bi predstavljalo stabilnije rješenje za postojeći lokalni put.

Takođe, jedno od rješenja je nasipanje cjelokupnog prostora postojećeg majdana sa približno 160 000 m³ materijala, preko koga bi se nanio supstrat što bi bila priprema za biološku rekultivaciju. Prije izvođenja radova na tehničkoj rekultivaciji, predložena je postavka zaštitnog zida ili ograde kako bi se osigurala bezbjednost a takođe i spriječilo dalje nepropisno odlaganje otpada na ovom lokalitetu. Mještani su aktivno uzeli učešće u radu tribine, kroz mnogobrojna postavljena pitanja i prijedloge kako bi se ovaj problem uz podršku lokalne samouprave konačno riješio, a time i povećala bezbjednost odvijanja saobraćaja za lokalno stanovništvo.

Tribina je organizovana uz podršku NVO Agro Eko Lukovo.

Projekat je podržalo Ministarstvo za kapitalne investicije Vlade Crne Gore na konkursu za nvo o zaštiti životne sredine u saobraćaju.