Medija tim održao radionicu protiv bolesti zavisnosti za mlade Nikšića

U sklopu nastavka realizacije projekta NVO Medija tima “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” uz poštovanje svih mjera Instituta za javno zdravlje, u Nikšiću je u prostorijama Omladinskog servisa Nikšić održana radionica protiv bolesti zavisnosti za mlade Nikšića.

Radionici su prisustvovali učenici iz više srednjih škola iz našeg grada koji su u interaktivnom radu u grupi iznijeli svoja zapažanja i prijedloge o modelima zaštite mladih od narkomanije i o tome šta nadležni trebaju preduzeti kako bi se smanjio broj zavisnika među mladima u Nikšiću.
“Cilj ovog projekta je da se smanji zloupotreba droga kod srednjoškolaca u Nikšiću, kao i da se poveća svijest zajednice o problemu i posljedicama koje narkomanija donosi sa sobom u vrijeme pandemije virusa covida – 19”, kazali su iz Media tima.
Oni dodaju da su na radionici srednjoškolci upoznati, kroz distribuciju promotivnog materiala o opasnostima koje droga nosi, kao i o načinima preventivnog djelovanja mladih protiv bolesti zavisnosti u vrijeme pandemije virusa covida 19.
Opšte znanje mladih o narkomaniji je testirano kroz anketu o drogama, a promovisan je i prvi sait proti droge u našem gradu www.narkomanija-ne.com. Radonicu je vodila stručna edukatorka prof. Snežana Danilović.
Projekat” Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge ” kojeg realizuje Medija tim uz podršku NVO Romsko srce je usaglašen sa Nacionalnom Strategijom Vlade Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020, Zakonom o mladima, Strategijom za mlade 2017-2021 i Lokalnim planom akcije za mlade Opštine Nikšić u oblastima društvene brige o mladima kroz promociju zdravih stilova života, a dobio je finansijsku podršku za svoju implementaciju od Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore. “Posebnu zahvalnost dugujemo Milici Zvizdić ispred Omladinskog servisa Nikšić na gostoprimstvu i podršci za uspješnu realizaciju naše radionice”, kazali su iz ove NVO.