Učenici II – 2 odjeljenja JU OŠ “Luka Simonović” sa učiteljicom Ankom Mićović su 11. juna u organizaciji Skijaškog kluba “Pobjednik” realizovali izlet na Zabranu kralja Nikole u Župi Nikšićkoj.

U okviru multikreativne aktivnosti planirano je i realizovano lagano pješačenje blagim usponom uz upoznavanje djece sa biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za lokalitet. U okviru izleta realizovan je i kreativni rad u grupama. Učenicima su dodijeljene diplome Male škole hikinga (planinarenja).