„Moj izbor je život a ne droga “

„Moj izbor je život a ne droga “ poruka je Tribine za roditelje pod nazivom „Šta sve treba znati o drogi“ a koju je organizovao NVO Medija tim u sklopu završetka realzacije projekta „Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge“ .

Tema tribne je bila kako prepoznati prve simptome devijantnog ponašanja kod mladih, te kako uticati na mlade u vrijeme pandemije, prvenstveno učenike srednjih škola da formiraju da formiraju pozitivne stavove i ponašanje koja će ih zaštititi od droge.
Jedan od ciljeva Tribine je bilo podizanje svijesti roditelja o bolestima zavisnosti i kao i o načinima preventivnog djelovanja svih institucija sistema u borbi protiv narkomanije u našem gradu u vrijeme pandemje virusa korona.
Tribina je kroz mnoga postavljena pitanja velika interesovanja roditelja za pronlaženja adekvatnog modela u borbi protiv droge, kojom bi se smanjio broj konzumenata narkotika među mladima, kao i apel nadležnima da se pooštre kaznene mjere i strožije kazne dileri kao i svi oni koji učestvuju u lancu prodaje narkotika.
U edukativnom dijelu Tribine roditeljima su podijeljeni informatori– stručni priručnici protiv droge, prikazana prezentacija o drogama, promovisan spot Medija tima protiv droge i prvi sajt protiv droge u našem gradu www.narkomanija-ne.com.
Do kraja realizacije projekt distriuiraće se 500 informatora priručnika protiv droge u Nikšiću.
Tribinu je uspješno vodila i imala uspješnu interakciju sa publikom profesorica i struči edukator protiv olesti zvisnosti Snežana Danilović. Gost Tribine bio je i učenik Stojan Cerović Janko Kankraš.
Na Tribini su svoja mišljenja iznijeli mnogi mladi ljudi i roditelji a komentar učesnika je da se na ovakvim tribinama nauči mnogo. Iznijeta su mišljenja koliko na mlade utiču roditelji, okolina, situacije. Komentar je i da pojava koronavirusa loše utiče na mlade.
„Cilj projekta je „Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge“ je da se smanji zloupotreba droga kod srednjoškolaca i mladih u Nikšiću kao i da se poveća svijest zajednice prvenstveno roditelja o problemu i posledicama koje narkomanija donosi sa sobom, kazala je Danilović.
Tribina je realizovana uz poštovanje mjera Instituta za javno zdravlje uz ograničeno prisustvo roditelja i mladih iz našeg grada.
Projekat „Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge“ koji realizuje Medija tim u partnerstvu sa NVO Romsko srce je usaglašen sa Nacionalnom strategijom Vlade Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020. Zakonom o mladima, Strategijom za mlade 2017-2021. i Lokalnim planom akcije za mlade Opštine Nikšić u oblastima društvene brige o mladima kroz promociju zdravih stilova života, a dobio je finansijsku podršku za svoju inplementaciju od Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.