Uprava prihoda i carina, poreski dužnici

Na novoj crnoj listi poreskih dužnika naći će se 100 najvećih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak i oni koji su izjavili žalbu, odnosno, pokrenuli upravni spor zbog poreskih dugovanja, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Posljednja crna lista objavljena je krajem februara i na njoj su bila imena 200 najvećih dužnika po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, dobit, promet nepokretnosti i koncesija i 100 najvećih za neplaćene poreze i doprinose.
Vlada je na predlog vršioca dužnosti direktora UPC-a, Aleksandra Damjanovića izmijenila prošlog mjeseca Uredbu o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika kako bi se za javnost proširio spisak imena poreskih dužnika.
“Izrada nove crne liste na osnovu kriterijuma definisanih kroz izmjene Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika je u toku i ona će na internet stranici Uprave biti objavljena odmah po okončanju izrade, u skladu s uspostavljenom praksom i obavezom propisanom Uredbom”, rekli su Vijestima u Upravi.
Imajući u vidu da se na do sada objavljivanim listama shodno članu 3 Uredbe nijesu nalazili obveznici koji su izjavili žalbu, odnosno kod kojih je u toku upravni spor, obveznici kod kojih je u toku stečajni postupak, kao ni obveznici koji prema kriterijumima Ministarstva finansija i socijalnog starnja i UPC predstavljaju neaktivne poreske obveznike, inicirana je izmjena Uredbe kako bi se omogućila izrada liste na kojoj će biti objavljena imena svih poreskih dužnika, s detaljnim podacima o stanju poreskog duga, bez obzira na status u kojem se nalaze.
Na taj način omogućiće se, kako je objašnjeno, još transparentnije komuniciranje podataka o stanju poreskog duga, poreskim obveznicima koji imaju najveći iznos poreskog duga, kao i mjerama koje Uprava preduzima kod obveznika radi naplate ili obezbjeđenja poreskog potraživanja.
“Podaci o broju najvećih dužnika kod kojih je stečaj u toku i najvećih dužnika kod kojih je postupak po žalbi, s tačnim iznosom duga biće utvrđen kada se uradi crna lista”, kazali su iz Uprave.
Prema podacima s posljednje liste, objavljene u februaru, ukupan dug 200 poreskih obveznika s najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, dobit, promet nepokretnosti i koncesija iznosi 79,46 miliona EUR, dok dug 100 poreskih obveznika najvećih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja iznosi 51,79 miliona EUR.
Od 1. jula 2013. godine se objavljuje crna lista poreskih dužnika.
Izvor: Mina