Od 581 poreskog dužnika kojima je država omogućila drugi put da na rate izmire poreska dugovanja, njih 320 nije ispunilo zakonsku obavezu, zbog čega je Uprava prihoda i carina pokrenula proceduru o ukidanju rješenja o reprogramu.

Oni su izjavili da se jednokratna uplata od deset odtsa ukupnog duga po zakonu mora usplaiti u roku od danas dana od donošenja rešenja reprograma.
Oni su naveli da podatsk vezan za 581 dužnika odnosi na poreske obveznika kojima su već ukinuta rhešenja na osnovu posebnog zakona iz 2017. godine, jer nijesu na vrijeme izmirili dugove, ali su na osnovu novog zakona dobili šansu za reprogram.

Iz UPC su izjavili da je ukupan iznos potraživanja za ove obveznike 53,11 miliona eura, od čega osnovni dug predstavlja 42,24 miliona eura, a kamata iznosi 10,37 miliona eura

Shodno Zakonu o reprogramu, njih 45 odsto je uplatilo jednokratnu uplatu od deset odsto u zakonskom roku koja je utvrđena rješenjem o reprogramu.

Poreski organ je ukinuo dva rješenja o reprogramu zbog neizmirivanja obaveza po Zakonu o reprogramu, dok je za ostale poreske obveznike koji nijesu izmirili obaveze pokrenuta procedura ukidanja rješenja, u toku je sprovođenje ispitnog postupka, donošenja ukidnih rješenja i uručivanja rješenja shodno Zakonu o upravnom postupku.

Prema novom zakonu koji je usvojen krajem prošle godine definisano je da se može reprogramirati dug onima koji su do 20. aprila prošle godine imali dospjela, a neplaćena poreska potraživanja.

Zakonom je predviđeno da poreski dužnik, kojem je odobren reprogram, mora u roku od deset dana od donošenja rešenja izvrši jednokratnu uplatu, dok će ostatak duga isplatiti kroz 60 mjesečnih rata, kako bi mu se otpisala prispjela kamata, a uz to je neophodno i da izmiruje tekuće obaveze. U suprotnom je poreski organ ukida rešenje o reprogramu.

Revizijom završnog računa države za 2021. godinu, koju je uradila Državna revizorska institucija, pokazano je da je UPC zaključno sa tom godinom naplatila 86,19 miliona poreskog duga kroz reprogram koji je omogućen posebnim zakonom iz 2017. godine, dok je ukupno na naplatu dospjelo 148,46 miliona eura.

Do sada, prema podacima UPC, donijeto je ukupno 5,15 hiljada rješenja o reprogramu poreskog potraživanja.
Ukupna potraživanja iznose 151,93 miliona, od čega je osnovni dug 134,17 miliona, a kamata 17,75 miliona.

Od tog iznosa do sada je naplaćeno svega 13,98 miliona, odnosno 8,33 miliona od jednokratne naplate, a 5,6 miliona od rata.

Na kraju novembra prošle godine ukupni procijenjeni poreski dug je iznosio 511,18 miliona eura, što je skoro 100 miliona eura manje nego na kraju maja iste godine.

Izvor MINA