Deficit budžeta je u prvom kvartalu ove godine iznosio 103,5 miliona eura ili 2,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 93,4 miliona manje u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Iz Ministarstva su kazali da je kretanje fiskalnih parametara i u prvom kvartalu bilo pod direktnim uticajem mjera koje se sprovode u cilju zaštite javnog zdravlja, a koje neminovno utiču na ograničavanje ekonomskih tokova.
– Prihodi budžeta u periodu od januara do kraja marta iznosili su 348,4 miliona eura ili 7,5 odsto procijenjenog BDP-a, što je 15,9 miliona više u odnosu na planirane, prvenstveno usljed veće naplate po osnovu poreza na dobit pravnih lica – navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca.
U poređenju sa prvim kvartalom prošle godine, koji je karakterisao snažan rast ekonomske aktivnosti kao nastavak pozitivnih kretanja makroekonomskih indikatora u 2019, prihodi su manji 27 miliona eura, usljed smanjene ekonomske aktivnosti.
PDV i akcize
Iz Ministarstva su dodali da je najveće negativno odstupanje u odnosu na prvi prošlogodišnji kvartal zabilježeno kod poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza, u iznosu od 18,3 miliona odnosno 6,7 miliona, kao rezultat smanjenog ostvarenog prometa.
– U odnosu na plan, naplata prihoda po osnovu PDV-a i akciza je veća 1,4 miliona odnosno 2,9 miliona – precizirali su iz Ministarstva.
Najveći rast u odnosu na plan i prošlu godinu zabilježen je kod prihoda od poreza na dobit u iznosu od 12,2 miliona eura ili 65,5 odsto, odnosno 6,6 miliona ili 27,1 odsto.
– Ostvarena naplata po tom osnovu predstavlja indikator visokog stepena poreske discipline, čak i u uslovima pandemije kada je ograničena privredna aktivnost – objasnili su iz Ministarstva.
U prvom kvartalu kod kategorije naknada nastavlja da se bilježi rast i to 33,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period i 23,3 odsto u odnosu na plan, usljed naplate koja se ostvaruje po osnovu implementacije Programa ekonomskog državljanstva.
Iz Ministarstva su podsjetili da se, s obzirom na to da Zakon o budžetu za ovu godinu nije donijet do 31. decembra, pristupilo privremenom finansiranju, po kojem se potrošačkim jedinicama mjesečno odobravaju sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.
Izdaci
Izdaci budžeta su u prvom kvartalu iznosili 451,9 miliona eura ili 9,7 odsto procijenjenog BDP-a.
U odnosu na plan i isti prošlogodišnji period manji su 77,5 miliona odnosno 700 hiljada EUR.
– Zabilježeno odstupanje izdataka posljedica je toga što se prilikom utvrđivanja plana pošlo od pretpostavke stvaranja neophodne fiskalne rezerve za potrebe finansiranja mjera i aktivnosti u uslovima neizvjesnosti u periodu pandemije – saopštili su iz Ministarstva.
U strukturi budžetskih izdataka, tekući s ostvareni na nivou od 189,1 milion i manji su 28,6 miliona u odnosu na planirane.
Nižu realizaciju u odnosu na plan opredjeljuje niže ostvarenje gotovo svih kategorija tekućih izdataka, a prvenstveno rashoda za usluge u iznosu od 14 miliona.
U odnosu na prvi kvartal prošle godine, tekući izdaci su manji 12 miliona eura.
– Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 27,1 milion eura, što je manje 17 miliona od planiranih, dok su u odnosu na realizaciju u istom prošlogodišnjem periodu veći za milion eura – precizira se u izvještaju.
Najznačajnije odstupanje u odnosu na prvi kvartal prošle godine zabilježeno je kod kategorije rezerve u iznosu od 30 miliona eura, prvenstveno usljed izdvajanja sredstava za osnivački kapital nove nacionalne avio-kompanije To Montenegro, ali i nastavka sprovođenja pomoći privredi i građanima kroz pakete mjera podrške, pri čemu se najveći dio odnosi na subvencije zarada zaposlenih.
– Takođe, rast u odnosu na uporedni period bilježi i kategorija bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 10,9 miliona eura, prevashodno usljed povećanja fonda bruto zarada u sektorima zdravstva i prosvjete – dodali su iz Ministarstva.
Kategorija transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru bilježi nižu realizaciju u odnosu na prvi kartal prošle godine od 22,2 miliona eura, prevashodno usljed nižeg izdvajanja u dijelu transfera instutucijama.
Izvor: Pobjeda