Biciklistički klub „Perun“, fondacija „Petrović Njegoš“, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i ekološki klub hortikulture „Bajice“ organizovali su akciju pošumljavanja park šume Trebjesa pod nazivom “Trebjesa – mali park velikih mogućnosti”. Glavni cilj akcije je, prema riječima organizatora,  skretanje pažnje javnosti na značaj zelenih površina.

Organizatori su istakli višestruki značaj koji Trebjesa ima za grad Nikšić, kao i širok dijapazon njenih prirodnih potencijala.

“Park šuma Trebjesa nalazi se u jugoistočnom dijelu urbanog Nikšića. Pristupačnost park šumi vrlo je povoljna. Od centra grada do vrha huma vodi asfaltni put. Nadmorska visina huma je 752m, a površina 126ha. Na vrlo malom prostoru koji ona zauzima (oko156 ha) neposredno uz gradsko naselje, egzistira neobično veliki broj biljnih vrsta, tj. prisutno je više od 200 zeljastih i 40 drvenastih vrsta, od čega je dosadašnjim istraživanjima utvrđeno postojanje 15 endemičnih vrsta Balkanskog poluostrva”, kazala je direktorica kluba Ana Petrović Njegoš.

Pored organizatora, u akciji, tokom koje je posađeno 200 sadnica bora – donacija Uprave za šume,   su učestvovali i  NVO Volonteri Crne Gore ,Triatlon klub Nikšić kao i klub vojnih planinara Kapetan. Svoj doprins dali su i najmlađi učesnici akcije – Irina Marojević i Luka Milatović.

Petrović se osvrnula na bogatstvo flore u omiljenom izletištu Nikšićana.

” Zahvaljujući svojoj izuzetno bogatoj flori, Trebjesa se našla na listi potencijalnih IPA (važna biljna staništa) područja. Neke od njih imaju karakter vrsta od međunarodnog značaja (zaštićene CITES Konvencijom) zbog činjenice da su endemične i veoma rijetke, te da je njihovo klasično nalazište u Crnoj Gori”, istakla je Petrović Njegoš.

Kada je u pitanju fauna, Trebjesa svakako ima šta da ponudi svim ljubiteljima životinjskog svijeta.

“Trebjesa je stanište značajnog broja životinjskih vrsta od kojih se mnoge nalaze na evropskim i svjetskim Crvenim listama za koje su utvrđene kategorije ugroženosti, neke od njih su obuhvaćene međunarodnim konvencijama, a takođe je evidentirano i prisustvo endemičnih vrsta. Istražanjivanjima je utvrđeno postojanje 6 vrsta puževa, 58 vrsta insekata,54 vrste ptica, kao i prisustvo 14 vrsta gljiva od kojih neke imaju status međunarodno značajnih vrsta”, podsjetila je Petrović Njegoš.

Događaj je upriličen povodom Evropskog dana parkova, 24. maja. Ovaj datum je odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova –devet nacionalnih parkova u Švedskoj ,24.maja 1909 godine.