Savez udruženja paraplegičara Crne Gore poziva sve zainteresovane da prisustvuju predstavljanju projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koje će se održati 29. maja ispred Saborne crkve svetog Vasilija Ostroškog, sa početkom u 10:30h.

Cilj projekta je povećanje društvene povezanosti u prekograničnom regionu podizanjem svijesti o pitanjima vezanim za osobe s invaliditetom i prilagođavanje kulturnih i vjerskih objekata kako bi se povećala njihova pristupačnost za osobe s invaliditetom.

„Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“ je projekat koji finansira EU putem fondova za pretprisutnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore. Projekat realizuje Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, kao vodeći partner i Srpska pravoslavna crkva opštine Nikšić, kao njihov partner u Crnoj Gori, odnosno Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja, kao vodeći partner i Opština Bileća, kao njihov partner u BiH.