Opština Nikšić u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja i Gorskom službom spašavanja Crne Gore, organizovala je izložbu opreme za zaštitu i spašavanje i demonstraciju spašavanja i pružanja prve pomoći.

Izložba je realizovana 18. maja 2015. godine u okviru projekta „Prekogranično aero umrežavanje“.

Takođe, 19. maja organizovan je Okrugli sto na temu „Aerodromi – zaštita i spašavanje“, na kojem su govorili predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Direktorata za vanredne situacije Crne Gore, Opštine Nikšić i Aero kluba „Nikšić“.