Vukašin Stojanović najbolji je student Medicinskog fakulteta za studijsku 2021/2022. godinu, a ovaj daroviti mladić izjavio je da će ovo priznanje zauzeti značajno mjesto u njegovoj biografiji i da je za svaki uspjeh potrebno mnogo truda, rada i odricanja.

Na Medinskom fakultetu Vukašin je trenutno već četiri godine angažovan kao student demonstrator na predmetu Anatomija, a dobitnik je i ovogodišnje nagrade za najbolju usmenu prezentaciju na Montenegrin International Medical Summit-u (MIMS 2021). „U maju ove godine sam osvojio prvo mjesto u kvizu medicinskog znanja regionalnog karaktera u organizaciji studenata medicine iz Bosne i Hercegovine“, saopštio je Vukašin.
Kada je riječ o profesionalnoj karijeri Stojanović planira da upiše i specijalističke studije, ali još uvijek nije definitivno odlučio koja bi to grana medicine bila.
Budućim brucošima medicine poručuje: „da upis Medicinskog fakulteta bude isključivo njihov izbor i da nipošto ne slijede tuđe snove i neostvarene želje. Velika je privilegija studirati medicinu, a ljekarski poziv doživljavam kao jedan od najuzvišenijih. Medicina je prelijepa nauka i ni u jednom trenutku se nijesam pokajao što sam je upisao. Medicina je mnogo više od profesije, ona je prosto stil života. U vrijeme upisa nijesam imao alternativu, put je bio jasan – medicina ili ništa. Iako na putu ka uspjehu postoje mnogobrojni izazovi, kroz istrajnost, trud i posvećenost se svaki od njih može uspješno savladati. Svaki izazov u toku studija je samo priprema za mnogo veće izazove koji nam predstoje po završetku studija. Ali, ukoliko iskreno volite to što radite, ništa nije teško!“