Banke su do kraja septembra odobrile kredite od ukupno skoro 3,5 milijardi eura, što je pad od 0,8 odsto na mjesečnom nivou.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), do kraja septembra je u odnosu na isti period prošle godine odobreno devet odsto više kredita.
Odnos između kredita i depozita na kraju septembra je bio nepromijenjen u odnosu na avgust, dok je niži u odnosu na isti period prošle godine i iznosio je 0,88.
Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 73 odsto.
Ukupni depoziti u septembru su u odnosu na avgust porasli 0,1 odsto na 3,99 milijardi eura. Oročeni depoziti činili su 22,9 odsto ukupnih, a oni po viđenju 74,7 odsto. Preostalih 2,3 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.
U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 44,7 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 33,1 odsto.
Ukupni depoziti stanovništva na kraju septembra su iznosili 1,35 milijardi eura, što je 0,6 odsto više nego u avgustu.
U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 33,7 odsto, a oni po viđenju 66,3 odsto.