Likvidna aktiva banaka u decembru prošle godine se povećala za 2,22 odsto u odnosu na novembar prošle godine, a iznosila je 1,99 milijardi eura. Ona je u decembru u odnosu na isti mjesec 2021. godine bila veća 41,62 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju decembra iznosila je 6,41 milijardu EUR i zabilježila je rast od 2,76 odsto u odnosu na novembar, dok je na godišnjem nivou ojačala 20,25 odsto.

U strukturi aktive banaka, u decembru su dominantno učešće od 57,15 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 27,53 odsto, hartije od vrijednosti sa 14,42 odsto, dok se 0,9 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,53 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 10,61 odsto, pozajmice sa 4,84 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,02 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju decembra prošle godine iznosio je 680,16 miliona EUR i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 4,42 odsto, odnosno 12,31 odsto.