EPCG je u skladu sa Zakonom o energetici i Opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom, u svojstvu snabdjevača krajnjih kupaca, utvrdila i na svom sajtu objavila cijene električne energije po kojima će snabdijevati distributivne kupce od 1. januara 2017. godine.

Shodno Zakonu, cijena električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava je ograničena za period od 2017. do 2019. godine, dok se cijena energije za ostale kupce formira slobodno, shodno uslovima na tržištu, prenosi analitika.me.

Iz EPCG podsjećaju da je Regulatorna agencija za energetiku 5.12.2016. godine utvrdila regulatorne prihode i cijene mrežnih operatora, kao i iznos naknade za operatora tržišta električne energije.
-Kada se, shodno Zakonu, na novoutvrđene cijene aktivne energije dodaju cijene mrežnih operatora i naknade, dobija se ukupna cijena energije i usluga koju plaćaju krajnji kupci, a pregled trenutno važećih novih ukupnih cijena prema krajnjim kupcima bez PDV-a je slijedeća: Konačna cijena (električna energija, mrežne usluge i naknade) za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, umjesto dosadašnjih 8,37 €c/kWh iznosi 7,97 €c/kWh što predstavlja umanjenje od 4,74 odsto. Za domaćinstva sa jednotarifnim mjerenjem cijena je umanjena za 7,61 odsto. Za ostale distributivne kupce navedenim odlukama, u zavisnosti od naponskog nivoa, utvrđena je konačna cijena i to za 35kV potošača iznosi 5,1 €c/kWh i niža je 5,52 odsto a za potošača na 10kV cijena je umanjena za 3,31 odsto. Dakle, konačne, nove cijene za distibutivne kupce, koje obuhvataju cijenu električne energije, mrežnih usluga i naknada, u prosjeku su umanjene za 4,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu- precizirano je u saopštenju EPCG.

Shodno novom Zakonu o energetici, dosadašnji javni snabdjevač EPCG od 1. januara 2017. godine postaje tržišni.

-U tom smislu, snabdjevaču se više ne odobrava regulatorni prihod, a samim tim neće se obračunavati ni naknada za snabdijevanje, tako da na računima krajnjih kupaca neće biti ove stavke. Pored toga, saglasno novim metodologijama naknade za angažovani prenosni i distributivni kapacitet se objedinjuju i prikazuju jednom stavkom. Isto važi i za gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu gdje umjesto dvije stavke na računima krajnjih kupaca postoji jedinstvena stavka „gubici u sistemu“- navedeno je u saopštenju.
U prethodnim tabelama nije uključena naknada za obnovljive izvore energije (OIE), jer za 2017. godinu ista još nije utvrđena od strane nadležnog ministarstva.

-Napominjemo da se u snabdijevanju sada po prvi put spominje mali kupac koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava, a njegova definicija je data u članu 196 stav 4 Zakona o energetici- zaključuje se u saopštenju.