mladi niksica

Najveća zarada u novembru iznosila je 43,92 hiljade eura neto, a isplaćena je zaposlenom u sektoru pružanja konsultantskih usluga u oblasti informacionih tehnologija, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Zarada je u bruto iznosu bila 77,74 hiljade eura.

Iz PU su Vijestima kazali da je, prema podacima kojima raspolažu na dan 9. decembar, najveća bruto zarada obračunata za neki od poreskih perioda od januara do kraja novembra ove godine iznosila 307,67 hiljada eura, što je neto 173,83 hiljade, a isplaćena je u djelatnosti razrade građevinskih projekata.

Podaci PU pokazuju da je tokom prošle godine najveća bruto zarada obračunata za neki od poreskih perioda iznosila 309,42 hiljade eura ili neto 174,82 hiljade eura.

Ta zarada je isplaćena u sektoru hotelijerstva u kompaniji Beppler & Jacobson.

“Treba naglasiti da su navedeni iznosi isplaćeni samo u jendom mjesecu i da se ne može zaključiti da se radi o redovnom mjesečnom primanju zaposlenih. Riječ je o otpremnini, bonusu ili nekom drugom obliku ličnog primanja, iako su isti unijeti u IOPPD obrazac pod šifrom 1-zarade, pa se kao takvi i vode u sistemu PU”, objasnili su iz PU.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru je, prema posljednjim podacima Monstata, iznosila 502 eura i bila je 0,2 odsto veća nego u septembru. Prosječna bruto zarada je iznosila 754 eura.