Prva online SEPCA Generalna skupština, Zoran Brđanin

Prva online SEPCA Generalna skupština koja se organizuje u okviru crnogorskog predsjedavanja ovom asocijacijom održana je danas u cilju sagledavanja budućih aktivnosti koje će se realizovati u tekućoj godini, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je saopšteno prilikom otvaranja današnjeg događaja, v.d. direktor Zoran Brđanin predstavio je šest radnih materijala koji se odnose na saradnju i unapređenje operativne podrške međunarodnih partnera državama članicama SEPCA u cilju zajedničke snažnije borbe protiv transnacionlanog kriminala.
“Predstavnici zemalja članica Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Moldavije, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije, Repubike Srpske i Rumunije su izrazili saglasnost sa predloženim aktivnostima i spremnost da stave na raspolaganje svoje kapacitete u cilju pružanja podrške realizaciji planiranih aktivnosti”, navode.
Dodatno navode, da je na zatvaranju događaja v.d. direktor Uprave policije Brđanin istakao da jedino kroz zajedničku saradanju na regionalnom nivou moguće se suočiti sa bezbjedonosnim izazovima.
„Ovo je bila prilika da pošaljemo zajedničku poruku neophodnosti koordinisanih aktivnosti na jačanju sopstvenih ali i sveukupnih regionalnih kapaciteta u suzbijanju kriminala, kroz razmjenu iskustava, znanja, dobrih praksi i postojećih pretpristupnih mehanizama EU, kako bi zajedničkim snagama planirali strateški i jedinstven pristup suočavanju sa bezbjednosnim izazovima, i istovremeno na adekvatan i efikasan način koristili podršku međunarodnih partnera”, kazao je Brđanin.