U susret razmatranju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu na sjednici Skupštine, Parlamentarna budžetska kancelarija, za potrebe poslanika, pripremila je Prikaz predloženog zakona, koji predstavlja sažeti prikaz ključnih elemenata državnog budžeta, promjene u odnosu na prethodnu godinu, pregled najvažnijih trendova, trogodišnje projekcije budžetskih stavki, kroz tabelarnu i grafičku vizualizaciju podataka.

Kako je saopšteno iz Skupštine, shodno Prikazu, budžet za 2021. godinu planiran je u iznosu od 2.455,79 miliona eura, što je manje za 4,91 odsto, odnosno za 126,69 miliona eura, u odnosu na budžet planiran 2020. godine, kada je rebalansom u junu 2020. godine utvrđen na iznos od 2.582,47 miliona eura.
“Cilj rada PBK je da na jasan, koncizan, objektivan i kredibilan način, kroz stručnu podršku, ovakve i slične materijale učini dostupnim poslanicima, doprinese boljem razumijevanju budžeta, kao i kvalitetnijim raspravama. Podrška kroz rad Kancelarije omogućava poslanicima da značajnije učestvuju u budžetskom ciklusu. Po uzoru na praksu najrazvijenijih parlamenata, Skupština u svom sastavu ima na raspolaganju jedinicu, koja pruža podršku poslanicima kroz izradu analizičko-informativnih materijala, koji se odnose na ključna budžetska dokumenta i zakone sa značajnim fiskalnim uticajem”, zaključuju u Skupštini.
Izvor: Fos media