"Pro" licencu,Kaplanbegu

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik treće generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Džemal Kaplanbegu uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Kaplanbegu je odradio jednosedmično stažiranje u FK Škendija iz Tetova i odbranio rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Škendija“.
Članovi komisije pred kojom je Kaplanbegu branio rad bili su dr Niko Raičković, UEFA mentor Tomislav Butina, Boris Ljutica i dr Kosta Goranović.