Četvrtog februara 1901. godine umro je srpski političar, novinar i pisac Svetozar Miletić, vođa Srba u Vojvodini u borbi za nacionalna prava u Austro-Ugarskoj.

 

Osnovnu školu pohađao je u rodnom mestu i u bataljonskom središtu u Titelu, a potom se upisuje u Srpsku pravoslavnu veliku gimnaziju u Novom Sadu, gde je ostalo zabilježeno da je Svetozar „najbolji đak koga je gimnazija ikada imala“ .
Bio je gradonačelnik Novog Sada i predvodnik liberalne struje na Blagoveštenskom saboru. Pokrenuo je list “Zastava”, vodeće glasilo vojvođanskih Srba.