Obavještavaju se korisnici usluga JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” Nikšić da će promotivne cijene članarine važiti i za mjesec novembar ( 5e u Odjeljenju za odrasle i 2,5 e u Odjeljenju za djecu).
Dobijanjem članske karte korisnici stiču pravo na korišćenje svih usluga i fondova Biblioteke.