Generalna skupština UN ustanovila je 1954. godine ,,Međunarodni dan djeteta“ koji se obilježava 20. novembra. Dječija prava su utvrđena Konvencijom o pravima djeteta od strane Generalne skupštine UN 1989. godine, sa osnovnim principima na pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. Konvencija o pravima djeteta je najratifikovaniji dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu i potreban je permanentan rad na njenoj promociji.

JU Narodna biblioteka ,,Njegoš “ Nikšić u svom programskom konceptu organizuje aktivnosti posvećene dobrobiti djece i prava ,,malih-velikih ljudi“. Tim povodom su bibliotekari Katica Grozdanić, Novica Bukilić i Lucija Strunjaš osmislili i kreirali prezentaciju na temu ,,Prava djeteta” i ugostili učenike V razreda JU OŠ ,,Mileva Lajović Lalatović” pod mentorstvom profesorica razredne nastave Marine Knežević i Nataše Barjaktarović i mališane iz vrtića ,,Osmijeh“ u pratnji vaspitačice Slavice Radojević i primjerima ukazali na potrebu poštovanja prava djece i njihove uloge u društvu.
UN preporučuje da se ovaj dan obilježi kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom. Program je dio novembarskog repertoara Nikšićka kulturna scena 2022.