U Crnoj Gori je u prošloj godini bilo 11,28 hiljada preduzeća u stranom vlasništvu, što je 9,3 odsto manje u odnosu na 2019, pokazuju podaci Monstata.

“Najveći broj aktivnih preduzeća u stranom vlasništvu, prema zemlji porijekla vlasnika, je iz Turske 3,25 hiljada odnosno 28,8 odsto, Rusije 2,01 hiljada odnosno 17,8 odsto, Srbije 1,56 hiljada odnosno 13,8 odsto i Ukrajine 640 odnosno 5,7 odsto”, navodi se u saopštenju.
Najveći broj preduzeća u stranom vlasništvu u prošloj godini zabilježen je u Budvi oko 3,4 hiljade. Slijede Podgorica sa 3,32 hiljade i Bar 1,41 hiljada.
Po sektorima djelatnosti, najviše preduzeća u stranom vlasništvu bilo je u sektorima trgovina na veliko i malo, popravke motornih vozila i motocikala, stručne, naučne i tehničke djelatnosti i građevinarstva.
Posmatrajući aktivne poslovne subjekte po opštinama i zemlji porijekla vlasnika, u Budvi, Podgorici i Tivtu najviše ih je iz Turske, a u Baru i Herceg Novom iz Rusije. Izvor: Mina