U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Hrvatska.

U Crnoj Gori su registrovana 62 zaražena na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, Sloveniji 39, Hrvatskoj 35, Srbiji 27, Sjevernoj Makedoniji 11, Bosni i Hercegovini (BiH) osam, Albaniji sedam i na Kosovu šest.
Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.
Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.
U regionu su danas registrovana 594 nova slučaja koronavirusa.
U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u BiH, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, a na trećem Crna Gora.
U BiH je registrovano 268 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 264, Crnoj Gori 258, Sloveniji 213, Hrvatskoj 202, na Kosovu 126, u Srbiji 102 i Albaniji 85.
Kosovo je na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, a na drugom mjestu su Srbija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora.
Na Kosovu je registrovano šest hospitalizovanih na 100 hiljada stanovnika, u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori po četiri, u Hrvatskoj tri i u Sloveniji jedan.
U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u BiH, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Slovenija.
U BiH je registrovano 218 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 67, Sloveniji 40, Srbiji 34, Hrvatskoj 18, u Sjevernoj Makedoniji 11, na Kosovu i u Albaniji po šest.
U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Sloveniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Srbija.
Slovenija je sa 893.450 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijede Crna Gora sa 778.771 i Srbija sa 654.964.
Na četvrtom mjestu je Hrvatska sa 544.932, Sjeverna Makedonija sa 449.871, Kosovo sa 382.235, BiH sa 300.894 i Albanija sa 299.638 testiranih na milion stanovnika.
U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.
U Crnoj Gori su registrovana 15.993 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 12.478, Srbiji 10.298.
U Hrvatskoj je registrovano 8.867 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 7.498, na Kosovu 5.996, u BiH 5.850 i Albaniji 4.609.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 421.
Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.
Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.
Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate. Izvor: Mina