Biti zdrav ima različito značenje za različite ljude. Za laike to najčešće znači ne biti bolestan, dok zdravstveni radnici pod zdravljem podrazumevaju odsustvo medicinski definisanih bolesti i nesposobnosti.

Standardi o tome šta se može smatrati zdravim variraju i mijenjaju se, a ljudi najčešće procjenjuju zdravlje subjektivno, što otežava mjerenje.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je zdravlje kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti”.
A mi smo pitali građane i građanke Nikšića šta za njih znači zdravlje.
Građanima zaista zdravlje znači dosta. Nekome znači bogastvo, neko je srećan što je zdrav. Za neke je zdravlje blagostanje…
“Za mene je zdravlje bogatsvo. Kad to imam, imam sve”, kazao nam je Jakša.
Mica kaže da je zdravlje stanje duha.
“Zdravlje treba čuvati. Zdravlje je kad nisi bolestan ni fizički ni psihički”.
Jelena pod zdravljem podrazumijeva normalno funkcionisanje svih organa u tijelu, posjedovanje dovoljno energije i mentalna stabilnost i pozitivna psiha.
I za još jednu Jelenu zdravlje je bitno.
“Za mene je zdravlje najbitnine u životu, posebno sad u ovom vremenu”, kazala je ona.
Sava kaže da je zdravlje je najskuplja riječ, sve je drugo jeftino i sve se može kupiti”.
Za Mariju je zdravlje dobar osjećaj.
“Zdravlje je na primjer kad imaš dobar osjećaj u organizmu, dobro se osjećaš kako fizički tako i psihički”, istakla je ona.
Za Miloša pisca zdravlje je život.
„Za mene je zdravlje ono što je najvažnije kod svakog živog bića. Sa vođenjem računa o zdravlju produžavamo sebi život“, kaže jedan Stefan.
Jedan Miloš, po struci biolog kaže da je zdravlje:
“To je stanje potpunog fizickog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili onesposobljenosti. To je definicija Svjetske zdrastvene organizacije. Pa ako treba da se moja razlikuje, ja bih je skratio i rekao da zdravlje emocionalno i fizičko blagostanje”.
Aleksandra kaže da je zdravlje jedna od najbitnijih stvari u životu.
“Jedna od najbitnijih stvari u životu jednog čovjeka jeste zdravlje kako fizičko tako i mentalno. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa”, ističe ona.
Za Nemanju je zdravlje slanina i luk. A za jednog Stefana je zdravlje veliko bogastvo.
“Zdravlje je za mene veliko bogatstvo koje nažalost ne cijenimo. Velika je stvar da te u danu ništa ne zaboli, dok ima mnogo onih koji bi sve dali za jedan takav dan”, zaključuje on.
Vasilije takođe kaže da je zdravlje prioritet ljudskog života jer kad smo zdravi možemo sve.
G.V.