Tokom ljetnjeg raspusta, zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, završeni su radovi na adaptaciji/sanaciji krova JU OŠ “Braća Labudović”, koji su zvanično započeti 20. decembra 2022. godine (dok je sami ugovor potpisan 23. septembra 2021. godine).
Naručilac projekta bila je sama škola, koju zastupa direktorica Jadranka Albijanić, a projektant je ARHILINE d.o.o. Rudo Polje, koga je zastupao Veselin Nikčević, dipl. ing. arh.
Naime, zbog dotrajalog i ravnog krova, voda je pronalazila svoj put i stvarala neprestane izazove. Ovom investicijom, koju je finansiralo Ministarstvo prosvjete, koja je bila od kapitalnog značaja za školu Braća Labudović, i koja je dugi niz godina čekala na ispunjenje, konačno je riješen najveći izazov kada je u pitanju infrastruktura.