Situacija na crnogorskom tržištu rada je takva da pokazuje da poslodavci uglavnom traže radnike sa srednjom stručnom spremom, a najbrojnije radne pozicije su kod malih i mikro preduzeća.

Prema navodima Dnevnih novina prošle godine najviše radnika zapošljavano je u trgovini, djelatnosti pružanja usluga smještaja i ishrane i građevinarstvu pokazala je Anketa poslodavaca 2015/16.

Zavod za zapošljavanje Anketu je uradio na uzorku od 769 poslodavaca, sa 26.576 zaposlenih iz svih opština u Crnoj Gori i svih djelatnosti.

Više od polovine ukupno zaposlenih (51,6 %) angažovano je u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu. Poslodavci su najviše tražili radnike sa srednjom stručnom spremom (63,7 odsto). Najbrojnija zapošljavanja su kod malih (30,2 %) i mikro preduzeća (16,4%), pa tek kod velikih firmi (14,16%).

Kao glavno ograničenje za razvoj biznisa poslodavci su naveli teškoće u obezbjeđivanju finansijskih sredstava i visoke kamatne stope na kredite, zatim teškoće u iznalaženju tržišta i obezbjeđivanju adekvatne radne snage. Ograničena su i sredstva Zavoda za samozapošljavanje, a nije adekvatna ni podrška start-up biznisu.

Najveći broj nepopunjenih radnih mjesta bio je u stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. Poslodavci kao najvažniji razlog ističu da su kandidatima nedostajale potrebne vještine, radno iskustvo.

Poslodavci na različite načine popunjavaju slobodna radna mjesta, najčešće posredstvom Zavoda za zapošljavanje, putem preporuka i poznanstva, a u manjoj mjeri posredstvom agencija za zapošljavanje.

Glavni nedostatak kod zaposlenih poslodavci ističu radnu etiku (odnos prema poslu, motivisanost, odgovornost, pouzdanost) nedostatak naprednih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta, poznavanje engleskog jezika i osposobljenost za nezavisan i samostalan rad. I kod mladih poslodavci kao najčešće ističu nedostatak znanja i vještina, s tim što je nešto naglašeniji nedostatak radne etike i sposobnosti za samostalan rad.

Programima obrazovanja i osposobljavanja, koje je realizovao Zavod u proteklih desetak godina obuhvaćeno je oko 26.000 nezaposlenih. Međutim, znatno smanjenje budžeta, ograničilo je mogućnost realizacije ovih programa, tako da je u 2010. godini programima obuhvaćeno 3.931 lice, da bi to u 2015. godini bilo na nivou od 1.688 lica iako je u 2008. godini tim programima, na godišnjem nivuo, bilo obuhvaćeno oko 5.000 lica.

Prisutni deficit i suficit u ponudi i tražnji radne snage, posebno izraženi kod pojedinih zanimanja, nameću potrebu realizacije niza programa u cilju usklađivanja tih odnosa. Treba istaći važnost programa obrazovanja i osposobljavanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija ili specijalizacija ) iz metaloprerade, zanatstva, poljoprivrede, informatike, stranih jezika, ugostiteljsko-turističke i pomorske struke, koji se realizuju saglasno aktuelnim odnosima između ponude i tražnje, potrebama-zahtjevima poslodavaca ili pokazanom interesovanju nezaposlenih lica. Poslodavci sve više, uz osnovno zanimanje, stečeno redovnim obrazovanjem, traže dodatna znanja i vještine.