vakcine za balkan

Evropska unija u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) pokrenula je novi regionalni projekat vrijedan preko sedam miliona eura za podršku sigurnoj i efikasnoj vakcinaciji stanovništva širom Zapadnog Balkana.

Projekat će pomoći u pripremi regiona za efikasan prijem i primjenu vakcina protiv COVID-19, uključujući vakcine primljene putem programa COVAX i Mehanizma EU za dijeljenje vakcina među državama članicama. Takođe će unaprijediti otpornost regiona na zdravstvene krize i podržati napore ka obezbjeđivanju održivog finansiranja univerzalne zdravstvene zaštite. Aktivnosti će, između ostalog, obuhvatiti i razvoj i testiranje planova pripravnosti za vanredne situacije, obuku zdravstvenih radnika i razvoj sistema upravljanja informacijama pri sprovođenju vakcinacije.
“Ovim novim projektom podrške kampanjama vakcinacije na Zapadnom Balkanu, a u partnerstvu sa SZO, EU nastavlja s posvećenom podrškom svojim partnerima u suočavanju s pandemijom još od njenog početka. Projekat se nadovezuje na naš paket podrške vrijedan 70 miliona eura za pristup vakcinama u regionu, te za nabavku opreme za sprovođenje vakcinacije”, kazao je evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.
Novi regionalni projekat posljednji je u nizu regionalnih incijativa u korist Zapadnog Balkana, ukupne vrijednosti od preko 25 miliona eura, koje se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropske unije (IPA). Ove inicijative su osmišljene u cilju rješavanja zdravstvenih kriza povezanih sa COVID-19 i kako bi se pomoglo ugroženom stanovništvu Zapadnog Balkana da se izbori sa pandemijom.
Paket od 25 miliona eura takođe je omogućio Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) da ojača saradnju sa Zapadnim Balkanom. Podrška je ECDC-u omogućila da sprovede takozvani „test opterećenja“ svih strategija vakcinacije na Zapadnom Balkanu, što je dovelo do brojnih važnih lekcija za sprovođenje ovih strategija. Budući rad će se posebno usmjeriti na područje praćenja teških akutnih respiratornih infekcija.
Paket takođe obuhvata pet dodatnih projekata sa Savjetom Evrope, UN WOMEN, UNICEF, UNDP i Crvenim krstom, koji su nedavno ugovoreni, a koji podržavaju ranjive grupe pogođene pandemijom na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, posebno Rome, žene – posebno žrtve nasilja, djecu, povratnike i starije osobe, te osobe s invaliditetom.
Kako bi osigurala rani pristup vakcinama, a nadovezujući se na iskustva Strategije vakcinacije EU, Evropska komisija uspostavlja mehanizam EU za dijeljenje vakcina kako bi olakšala distribuciju doza koje obezbjeđuje EU, uključujući i partnere sa Zapadnog Balkana. Za ovu podršku izdvojeno je 70 miliona eura.
Ukupan paket podrške EU za Zapadni Balkan kao odgovor na COVID-19 trenutno iznosi više of 3,3 milijarde eura, kako je navedeno u Saopštenju Komisije o podršci Zapadnom Balkanu u borbi protiv COVID-19 i post-pandemijskog oporavka. To uključuje hitnu podršku za nabavku opreme, srednjoročnu i dugoročnu podršku zdravstvenim sistemima i ekonomijama, podršku preduzećima u saradnji s lokalnim bankama, makrofinansijsku pomoć u vidu zajmova, te paket odgovora Evropske investicione banke (EIB). Pored ove finansijske podrške, EU je svim zemljama Zapadnog Balkana omogućila i da se pridruže Sporazumu EU o zajedničkoj nabavci kako bi se obezbijedio adekvatan medicinski odgovor, te da se, u svojstvu posmatrača, pridruže Odboru za zdravstvenu sigurnost EU.
EU je pri kraju programa isporuke hitne podrške od više od 11,3 miliona komada zaštitne opreme, 350 respiratora, 300 kreveta za jedinice intenzivne njege i 180 monitora, 108 kontejnera za trijažu pacijenata, 150 komada krupne medicinske opreme (EKG, ehografi, aparati za rendgen i ultrazvuk), 15 ambulantnih vozila i 30 hiljada manjih medicinskih uređaja (termometri, kateteri, špricevi, pumpe za infuziju, defibrilatori itd.). Hitna podrška takođe je osigurala 82 hiljade testova na COVID, materijal za kalibriranje još 580 hiljada testova i 25 hiljada litara dezinficijensa. Ovu podršku dopunjuje i zaštitna oprema i predmeti za ranjive grupe isporučeni kroz Mehanizam EU za civilnu zaštitu.
Nadalje, EU najsnažnije podržava mehanizam COVAX, koji ostaje najbolje sredstvo za osiguravanje poštenog i ravnopravnog pristupa vakcinama, te podršku međunarodne solidarnosti u odnosu na vakcine. Tim Evropa donirao je više od 850 miliona eura za Kovaks, uključujući 500 miliona eura iz budžeta EU. Ovo će biti ključni doprinos COVAX-u da do kraja 2021. godine obezbijedi 1,3 milijarde doza vakcina za 92 zemlje s niskim i srednjim prihodima.
Izvor; Fos