Vlasnicima vozila iz Crne Gore omogućeno je da putuju u zemlje članice Evropske unije, Veliku Britaniju, Norvešku, Island, Andoru, Švajcarsku sa Lihtenštajnom i Bosnu i Hercegovinu (BiH) bez kontrole postojanja zelenog kartona.

Iz Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore (NBOCG) saopšteno je da je Crna Gora u septembru prošle godine postala član takozvanog Podsistema registarskih oznaka Sistema zelene karte odlukom Generalne skupštine Savjeta biroa iz Brisela /Council of Bureaux/.
NBOCG je tim povodom potpisao multilateralni sporazum sa 34 biroa država članica Podsistema, te se stekao uslov da Evropska komisija (EK) verifikuje tu odluku.
EK je odluku od 30. juna o primjeni Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća u odnosu na provjere osiguranja od građansko – pravne odgovornosti u vezi upotrebe motornih vozila crnogorskih registarskih oznaka verifikovala, te će se ona primjenjivati od 2. avgusta.
Izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban, kazao je da verifikacijom odluke od EK je vlasnicima motornih vozila iz Crne Gore omogućeno da vozilima putuju u zemlje članice Podsistema bez kontrole postojanja zelenog kartona, kao dokaza o osiguranju motornog vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, od nadležnih organa navedenih zemalja.
“Dakle, ukida se obaveza provjere osiguranja – zelenog kartona za sva vozila sa crnogorskim registarskim oznakama od zvaničnih organa na granicama Evropskog ekonomskog prostora (EEA), te Bosne i Hercegovine. Režim bez zelenih kartona je već bio uspostavljen u međusobnom saobraćaju sa Republikom Srbijom Sporazumom o međusobnom priznavanju polisa osiguranja te se isti ne mijenja ulaskom Crne Gore u Podsistem”, objasnio je Šaban.
Prema njegovim riječima, za putovanje u preostale zemlje članice Sistema zelene karte koje nijesu u takozvanom Podsistemu registarskih oznaka, u šta spadaju Albanija, Sjeverna Makedonija, Turska, Bjelorusija, Rusija, Ukrajina, Moldavija, Tunis, Maroko, Azerbejdžan, Iran i Izrael će vozilima sa crnogorskim registarskim oznakama i dalje biti potreban zeleni karton kao dokaz o osiguranju i njega će kontrolisati nadležni organi tih zemalja.
Recipročno, isto pravilo važi i za ulazak vozila registarskih oznaka država članica Podsistema na teritoriju Crne Gore gdje predmet kontrole neće biti zeleni karton kao dokaz o osiguranju, dok će za vozila registarskih oznaka zemalja koje nijesu članice Podsistema pri ulasku u Crnu Goru i dalje biti potreban zeleni karton, te će ga kontrolisati nadležni organi Crne Gore.
Izvor: Mina biznis