ucg

V.d. rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović kazao je za Dan da su nakon prvih analiza i razgovora sa dekanima uočili problem s nedostatkom predavača na fakultetima i nemogućnost da se angažuju dodatni profesori.

Božović ističe da će ove godine biti sprovedene dvije revizije finansijskog poslovanja Univerziteta u prethodnom periodu, koje će odgovoriti na pitanje da li je zakonito trošen novac na fakultetima i u Rektoratu.
Božović navodi da će, ukoliko bude moguće zbog rokova za raspisivanje konkursa, novo rukovodstvo čekati usvajanje izmjena Zakona o visokom obrazovanju, kako bi čitava akademska zajednica odlučivala o izboru novog rektora.
“Jedan od osnovnih problema na UCG i na mnogim fakultetima je da nemamo mogućnost da angažujemo dovoljan broj ljudi za obavljanje nastave. Imamo određena zakonska ograničenja koja nam postojeće radno akademsko osoblje opterećuje brojem časova i angažmanom. Pored toga, imamo problem što ne možemo da u akademski proces uključimo nove ljude, a što su istakli dekani skoro svih univerzitetskih jedinica. I imamo standardni problem nedostatak finansijskih sredstava za razvoj pojedinih fakultetskih jedinica. Upoređujući se sa ustanovama iz regiona procijenili smo da je eskalirajući broj studenata i osoblja i da je potrebno uvećati budžet, ali znamo kakva je situacija. Trudićemo se da dođemo do većeg budžeta, ali je to pitanje nadležnih institucija”, kaže Božović.
On objašnjava da će unutrašnja revizija UCG obaviti svoj dio posla i da će ukoliko se utvrde bilo kakve nepravilnosti tokom revizije na njih reagovati kao i dosad.
“Poslije niza godina Državna revizorska institicij će ove godine napraviti detaljniji prikaz stanja na Univerzitetu što se tiče finansija i zakonitosti određenih postupaka. Oni su već u toj nekoj pripremno-početnoj fazi, očekujemo da će nastaviti svoj rad, nakon toga i podnijeti izvještaj. Mi smo tu da zaustavimo negativne prakse i odluke, ako se utvrdi da ih je bilo. Novo rukovodstvo će se truditi da u svakom segmentu života i rada UCG procedure budu usklađene sa zakonskim normama i etičkim stanadardima. Trudićemo se da život UCG bude besprekorno čist, a orijentisali smo se da prvo pustimo i vidimo šta će utvrditi Služba za unutrašnju reviziju i DRI. Ako procijenimo da treba pokrenuti još neku dodatnu reviziju, angažovaćemo eksternu reviziju, koja će imati zadatak da do kraja dovrši projektni zadatak”, naglasio Božović.
Božović ističe i da je orijentacija novog rukovodstva da sačekaju novi zakon koji će demokratizovati izbor rektora.
“Nastojaćemo da promijenimo postojeći model izbora rektora, kako bismo uključili cjelokupnu akademsku zajednicu, a ne kao što je do sada bilo da Upravni odbor donosi odluku. Jedino u slučaju da je procjena da taj zakon neće ući u proceduru u onih šest mjeseci koliko može da traje v.d. stanje. Onda bi se silom prilika rektor birao po starom zakonu. Osim te izmjene, pripremamo radnu grupu koja će formirati svoje predloge, u koje će biti uključena šira akademske zajednica. Obavili smo konsultacije sa dekanima i čuli smo dosta predloga i zahtjeva. To sve treba sistematizovati u uputiti ministarstvu”, rekao je Božović.