Postojeći način zakazvanja putem portala e-Zdravlje neće se ukidati, već će se, kao i do sada, konstantno raditi na unapređenju i usavršavanju servisa koji se pružaju građanima na toj platformi, kazali su Pobjedi iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

Generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić najavio je prije dva dana novi sistem zakazivanja pregleda, na kome trenutno radi tim stručnjaka, koji će prema njegovim riječima omogućiti veću efikasnost, maksimalno korišćenje ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama i bolju komunikaciju između svih nivoa zdravstvene zaštite.
On je istakao da su loše povezani sistemi primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa naslijeđeni problem koji opterećuje pacijente u smislu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. On ističe da je to teret i za medicinsko osoblje u smislu efikasnosti u radu i pružanju usluga.
Unazad par mjeseci građani se žale da putem platforma e zdravlje ne mogu da zakažu pregled niti da narule terapiju.
Problem, kako su ranije objasnili iz Fonda nije u toj aplikaciji već u tome što izabrano doktori ne ažuriraju unos planova rada kako bui elektronskiu naručna terpaija bila realizovana.
To, međutim, ranije nijesu htjeli da komentarišu u podgoričkom Domu zdravlja.
Iz Fonda za zdravstveno osiguranje kazali su da je u posljednja dva mjeseca putem aplikacije e zdravlje kod izabaranog doktora zakazano 27.324 pregleda.
Naručeno je 8.066 terapija, 62 doznake, 84 potvrde.