U vrtiću ‘’Radmila Nedić’’ 11.02.223 organizovana je radionica na temu Drumski saobraćaj i dramatizacija priče “Slon u autobusu” .

Ciljevi ove radionice bili su usvajanje osnovnih pravila bezbjednog načina kretanja u saobraćaju, ispoljavanje spontanosti, kreativnosti i mašte.
Vaspitačice koje su organizovale ovu radionicu su Branka Tomašević i Maja Korać-Jelić.