Oglas za posao

JU OŠ Mileva Lajović Lalatović je 17.02.2023. godine raspisala konkurs za 2 radnika/cu na održavanju higijene.

Jedan konkurs je za posao u matičnoj školi, a jedan za posao u PU Rubeža.
Radno vrijeme je puno, a dužina zaposlenja je na određeno vrijeme, najduže do 31. avgusta 2023. godine.

Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović” , ulica Vuka Karadžića 104, 81400 Nikšić, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Kontakt telefon

040/242-976
040/242-937