Obavještenje za roditelje čija su djeca korisnici Dnevnog centra

Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić prisustvovao je naučnostručnom skupu „Dani defektologa“, koji se održava na Zlatiboru, od 16. do 18. februara, i na kojem je prikazan film „Socijalni model rada Dnevnog centra Nikšić“.

Film je prikazao suštinu socijalnog modela koji uključuje korisnike Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić u društvenu zajednicu. Svojim sadržajem izmamio je mnoge osmijehe i izazvao dobro raspoloženje, što je pokazatelj kvalitetnog i predanog rada, ali i veliki podstrek za dalji rad.

Opština Nikšić pomagaće kroz razne aktivnosti, kao i dosad, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, pokazujući tako brigu za sve naše sugrađane.