Od početka prošle godine isporučeno je 1,12 hiljada gigavat sati (GWh) električne energije, što predstavlja 100 odsto od plana, naveo je Luka Jovanović, direktor Termoelektrane Pljevlja (TE).


Značaj ovog objekta, kako su podsjetili iz EPCG, posebno dolazi do izražaja tokom hidrološki nepovoljnih godina, kakva je bila 2011, kada je ta elektrana ostvarila proizvodni rekord od 1,45 hiljada GWh i podmirila čak 34,4 odsto od ukupnih crnogorskih potreba za električnom energijom.
“Kontinuirana ulaganja u taj objekat, koja su dostigla 50 miliona EUR za prethodnih deset godina, rezultirala su pozitivnim efektima u pogledu povećanja snage i pouzdanosti rada elektrane”, saopštili su iz EPCG.
Jovanović je rekao da je ovogodišnji remont podrazumijevao završetak radova na dovođenju kapaciteta sistema rashladne vode na potreban nivo, kroz kondezator turbine, čime su obezbijeđeni uslovi za postizanje maksimalne snage elektrane i u ljetnjim uslovima.
Krajem prošle godine realizovan je i važan projekat, vrijedan oko 8,2 miliona EUR, kojim je postignuta apsolutna stabilnost brane Maljevac.
TE Pljevlja trenutno ima 195 zaposlenih, koji su velikim dijelom zalužni za napredak termoelektrane, kazao je Jovanović.