Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika Opštine, organa lokalne uprave, odbornika, radnih tijela Skupštine, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.
Predloge i mišljenja o pitanjima, koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2016. godinu, potrebno je dostaviti Skupštini opštine – Službi za skupštinske poslove najkasnije do 20. novembra 2015.godine, kako bi predlog Programa rada bio blagovremeno pripremljen i dostavljen Skupštini na razmatranje i utvrđivanje na decembarskoj sjednici.
Predlog treba da sadrži: naziv teme (propisa), osnovnu sadržinu, nosioce poslova (obrađivače) i rok razmatranja teme.
Prilikom predlaganja tema, treba obratiti pažnju na obaveze lokalne uprave i javnih službi koje proizilaze iz Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Nikšić, Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Nikšić i drugih materijalnih propisa kojima se uređuje sistem lokalne smouprave, kao i potrebu usaglašavanja propisa sa zakonima i podzakonskim aktima koji su donešeni.