Na najnovijoj rang listi naučnih časopisa koja je objavljena na sajtu Scientific Journal Rankings – SJR časopis Agriculture and Forestry (Poljoprivreda i šumarstvo) čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet, klasifikovan je kao časopis iz kvalitativne kategorije Q3 u četiri oblasti: agronomija i nauka o usjevima, nauka o hrani, šumarstvo, očuvanje prirode i pejzaža. U odnosu na prethodno rangiranje poboljšani su gotovo svi parametri, a ukupni bonitetni indeks (SJR indeks) je sa 0,19 povećan na 0,22.

Najnovije rangiranje se odnosilo na mjerljive indikatore tokom 2021. godine, tokom koje je u Časopisu publikovano 70 radova autora iz 25 zemalja. Klasifikacija je urađena na osnovu podataka baze Scopus Elsevier. SCOPUS je 2019. godine uvrstio časopis “Agriculture and Forestry” u listu naučnih časopisa za koji se radi redovna evaluacija.
Časopis “Poljoprivreda i šumarstvo” se takođe nalazi i u bazi Clarivate Analytics – Web of Science Coverage: Zoological Record. Rezultat nove evaluacije Časopisa od strane Clarivate Analytics se očekuje tokom 2022. godine.
Osim pomenutih indeksiranja, časopis „Agriculture and Forestry“ je uključen u brojne referentne baze naučnih časopisa kao što su: AGRICOLA, AGRIS, CABI, CrossRef, DOAJ, EBSCO, ISC, ProQuest i dr.
S obzirom na to da se Časopis nalazi u CrossRef bazi radovi pri objavljivanju dobijaju jedinstveni DOI broj. Od 2017. godine Časopis je sertifikovan pod internacionalnom licencom – Creative Commons Attribution 4.0.
Časopis „Poljoprivreda i šumarstvo“ je u martu, publikovanjem prve sveske novog broja započeo šezdeset osmu godinu svog postojanja. Tokom ovog perioda veliki broj domaćih i inostranih eksperata bilo je uključeno u rad Časopisa. Trenutno, tim redakcije čine 38 eminentnih naučnika iz 17 zemalja.
U periodu 1955-2022. godine publikovano je 206 izdanja/svesaka u okviru 68 brojeva i objavljeno 2459 naučno-stručnih priloga i informacija iz oblasti biotehničkih nauka u kojima su predstavljeni rezultati brojnih domaćih i stranih istraživača. Kompletna arhiva časopisa je postavljena na web stranici časopisa: www.agricultforest.ac.me.