Studenti traže obavezno uvođenje prijemnog ispita na svim fakultetima

Uoči početka drugog semestra studijske godine, 15. februara, u svijetlu aktuelnih dešavanja na Univerzitetu Crne Gore, ali i društvenoj zajednici, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore najavio je aktivnosti i konkretne mjere koje će biti preduzete u narednom periodu, saopšteno je iz Studentskog parlamenta UCG.

“Naime, koleginicama i kolegama na svim univerzitetskim jedinicima, ali i cjelokupnoj javnosti, možemo da najavimo da će prvog dana nastave u drugom semestru biti preduzete konkretne mjere, kako bi još jednom skrenuli pažnju i ukazali na hitnu potrebu rješavanja brojnih zahtjeva za unaprjeđenje položaja studenata. Radi se o zahtjevima koje je pokrenuo prethodni saziv krovne studentske organizacije, a na koje se oslanjaju i inicijative aktuelnog saziva, koji je iste proširio, kako bi ostvarili ono što je naša misija – dobrobit studentske populacije”, poručuju u saopštenju.
Iz Parlamenta, ukazali su na probleme sa kojima se suočavaju crnogorski studenti, te su poručili, da će se u narednom periodu raditi na njihovom rješenju.
“Povećanje iznosa studentskog kredita, bolji uslovi u studentskim menzama, dosljedna primjena i značajno bolji rezultati u pogledu primjene praktične nastave na svim fakultetima, poštovanje pravilastudiranja i njihova jedinstvena primjena na svim organizacionim jedinicama, poboljšanje uslova u pogledu infrastrukture i uslova studiranja na fakultetima, adekvatno vrednovanje Bečelor diplome na tržištu rada, sprovođenje zakonske obaveze i rangiranje univerziteta, te rješavanje problema hiperprodukcije diploma, samo su neki od zahtjeva za
koje je potrebno hitno angažovanje nadležnih institucija, a što ukazujemo u dužem vremenskom periodu”, ističu iz UCG.
Iskoristili su priliku i da u kontekstu pojedinih dešavanja u drustvu, najsnažnije osude nacionalizam, mržnju, manipulaciju, te svaki vid neakademskog i necivilizovanog ponašanja, bez obzira na to sa koje strane dolazi.
“Takođe, snažno se protivimo bilo kojoj vrsti zloupotrebe slobode govora i iznošenja proizvoljnih stavova. Tom ponašanju nije mjesto u akademskom svijetu i ne treba da pripada vijeku u kojem živimo i zemlji koju volimo”, zaključuju u saopštenju.
Izvor: RTCG