Ogledno imanje „Lješkopolje“ – Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Kompleksa za proizvodnju vina i rakije sa pratećim poslovno-ugostiteljskim sadržajima.

U okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje III – Privredni i poslovni objekti koji vodi prof. dr Slavica Stamatović Vučković, studenti III godine osnovnih studija (program 5+0), istražuju mogućnosti transformacije postojećih prostora u funkciji proizvodnje vina i rakije na Oglednom imanju „Lješkopolje“ Univerziteta Crne Gore (ul. Knjaza Danila br. 1, Podgorica).
Pored dijela namijenjenog proizvodnji, njezi i čuvanju vina i rakije predviđenog za kapacitet prerade oko 160 tona grožđa, u studentskim arhitektonsko-urbanističkim rješenjima će se naći i niz drugih sadržaja kao što su: laboratorijski prostori namijenjeni naučnoistraživačkom radu (sa eksperimentalnim mini-vinifikatorima), garderobe i sanitarije, prostor za degustaciju i prodaju proizvoda sa svim potrebnim pratećim prostorima, adekvatni poslovno-kancelarijski prostori, kao i ugostiteljski sadržaj restoranskog karaktera u kome je predviđena konzumacija i ostalih poljoprivrednih proizvoda sa imanja.
Novoprojektovana rješenja će sadržati i adekvatnu prilazno-ulaznu saobraćajnu infrastrukturu. Studenti imaju mogućnost da razvijaju različite moguće prostorne scenarije: od zadržavanja postojećih objekata, njihove rekonstrukcije i prenamjene, preko djelimičnog zadržavanja, do potpuno novih, savremenih arhitektonskih koncepata i formi.
Proizvodnja vina i rakije, a posebno vina, formiranje vinskih podruma i vinskih puteva, aktuelna je tema u kontekstu privredno-turističkog razvoja Crne Gore, ali i šire. Cilj ovakvog, cjelovitijeg promišljanja proizvodnih prostora na oglednom imanju, praćenog eksternim sadržajima namijenjenim krajnjem korisniku (posjete, degustacija, restoran i sl.) jeste moguća, samoodrživa aktivacija ovog značajnog prostorno-proizvodnog resursa Univerziteta Crne Gore.
Programsko-projektni zadatak je koncipiran u saradnji sa Prof. dr Radmilom Pajović Šćepanović sa Biotehničkog fakulteta UCG.
Studenti su u prvoj nedjelji oktobra, u grupama i poštujući mjere NKT-a, obišli predmetnu lokaciju i upoznali se sa potencijalima i problematikom postojećih kapaciteta, čime su otpočeli rad na praktičnom dijelu predmeta Arhitektonsko projektovanje III. Pored profesora praktičan dio nastave vode i saradnici u nastavi: dr Goran Ivo Marinović, MSc Marija Bojović, MSc Gordana Rovčanin i MSc Marija Ćaćić.