Sindikalna organizacija zaposlenih Uprave za inspekcijske poslove (UIP) nedavno je poslala pismo premijeru Milojku Spajiću, izražavajući duboku zabrinutost zbog mogućnosti vraćanja inspekcija pod resorna ministarstva.

Ističući ozbiljne posljedice po efikasnost rada inspekcija i zaštitu javnih interesa, sindikalni lideri Ivan Todorović i Nenad Rakočević, predsjednici Sindikata zaposlenih UIP-a, naglasili su svoje stručno znanje i detaljno poznavanje sistema inspekcijskih poslova. Upozoravajući na moguću politizaciju inspekcija i gubitak neovisnosti inspektora, naglasili su da bi ovisnost o političkim subjektima na čelu ministarstava ozbiljno ugrozila njihov profesionalni integritet.

Ključni argumenti protiv ovog poteza obuhvataju mandatni karakter funkcije inspektora, koji osigurava njihovu neovisnost, te postignute rezultate inspekcija u prethodnom periodu, prepoznate od strane relevantnih društvenih i međunarodnih organizacija. Stoga Sindikat poziva premijera da se fokusira na unapređenje rada UIP-a umjesto na decentralizaciju inspekcija, naglašavajući važnost koordinacije između različitih inspekcija za efikasan nadzor, posebno u turističkim destinacijama tokom ljetnjih i zimskih sezona.

Sindikat apeluje na premijera da pažljivo razmotri sve aspekte ove teme prije donošenja konačne odluke, uz uključivanje stručnjaka i predstavnika inspekcija u proces donošenja odluka radi osiguranja efikasnog rada inspekcija i zaštite javnih interesa.

 

Izvor:MINA