EPCG je planirala ugradnju elektronskih brojila na sledećim lokacijama u Nikšiću:

27.10-28.10
– Brezovik
29.10
– Boksiti
– 13 jul
– Trg S. Petrovića
– Straševina
– Geosonda

U toku radova na ugradnji novih brojila, u zavisnosti od preciziranog dana ugradnje o kojem se potrošači mogu interesovati od ekipa na terenu, objekti u kojima se vrši ugradnja, biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.