Agencija za lokalnu demokratiju vrši anketiranje o prilagodjenosti Nikšića potrebama mladih.

Upitnik možete popuniti na linku: http://www.aldnk.me/index.php/mn/component/content/article/82-vijesti-mn/251-prilagodenost-niksica-potrebama-mladih.