Imovina mljekare Nika pondjena je na tenderu po cijeni od 3,53 miliona eura, skoro 15 odsto niže nego na prethodnom, koji je raspisala stečajna uprava te kompanije. Na prodaji je nepokretna imovina, oprema i vozila mljekare Nika, koja se prodaju javnim nadmetanjem putem prikupljanja pismenih ponuda.

Zainteresovani su obavezni da uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od pet odsto do početne cijene za imovinu, za koju dostavljaju ponudu.

Ponude se mogu dostaviti Privrednom sudu do 25. novembra do 14 sati, a kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena.

Stečajni upravnik će, najkasnije u roku od sedam dana od javnog otvaranja ponude, donijeti odluku o prihvatanju najpovoljnijih ponuđača i prodaji imovine.

Naime, proizvodnja u Niki je obustavljena u novembru prošle godine, kada su njeni kooperanti prekinili isporuku mlijeka jer ih vlasnik mljekare Aleksandar Božovič nije plaćao više od godinu dana.

Stečaj u Niki je uveden u martu, koji je zatražio Božović. Oko 70 zaposlenih se našlo na Birou rada u martu, a zatim su aprilu počeli sa danonoćnim protestima u krugu fabrike.