Univerzitet Crne Gore potpisaće krajem avgusta dokument Magna Charta Univerzitatum i pridružiti se akademskoj zajednici koja broji 805 univerziteta iz 85 zemalja, prenosi Antena M.

Tim dokumentom promovišu se najvažnije vrijednosti univerzitetske tradicije i ohrabruje snažnije povezivanje evropskih univerziteta.

Potpisivanje Magna Charta Univerzitatum-a biće organizovano 30. avgusta u mađarskom gradu Pečuju, gdje će na tradicionalnoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji biti podržane vrijednosti na kojima počiva “Magna Charta” i razmatrani izazovi u visokom obrazovanju današnjice.

“Magna Charta Universitatum` je dokument koji su u Bolonji 18. septembra 1988.e potpisali rektori 388 univerziteta. Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. Akademske slobode, kako se navodi, osnova su za traganje za istinom i barijera nepotrebnim intervencijama vlada i interesnih grupa, dok je institucionalna autonomija preduslov za efiksano i efektivno djelovanje modernih univerziteta”, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore.

U osnovi tog dokumenta je ideja zajedničkih principa organizacije studija, nastave i istraživanja, u skladu sa viševjekovnom tradicijom koju su razvili najstariji univerziteti, kao i njihovo kontinuirano unapređenje.