Trenerica medijske pismenosti Marija Djukanović održala je prethodne sedmice učenicima OŠ Rade Perović interaktivno predavanje o osnovama medijske pismenosti i teoriji medija. Ukazano je na značaj vještina kritičkog mišljenja i analize medijskog sadržaja.
Cilj projekta je unapredjenje medijske pismenosti u Crnoj Gori i regionu i jačanje kapaciteta učenika u odnosu na konzumaciju medijskih sadržaja.