Koliko je tokom razvoja svakog djeteta bitan zdrav način života, a sve u cilju sprečavanja nastanka raznih bolesti, učili su prvaci OŠ “Dušan Bojović” sa učiteljicama Irenom i Marijom, obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv dijabetesa.

Još jedan važan datum koji su obilježili je i Njegošev dan koji nas podsjeća da je snaga riječi, pogotovo pisane, moćno oružje u borbi za slobodu i protiv neznanja, a i zaborava. U tome su đacima. pomogli Njegoševi stihovi.