Vršilac dužnosti dekana Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) Predrag Miranović saopštio je u intervjuu agenciji MINA, da studenti pomenute univerzitetske jedinice ne treba da brinu o pronalsku posla nakon završenih studija.

 

Miranović je istakao konstantno interesovanje IT firmi za studente računarstva sa PMF-a.

„Više nijesmo u prilici da im izađemo u susret, jer su praktično svi studenti završnih godina tog smjera već rezervisani ili su počeli da rade“, saopštio je vršilac dužnosti dekana.

„Trenutno gledajući, sadašnji studenti PMF-a apsolutno ne treba da brinu za zaposlenje“, ocijenio je Miranović.

On je kazao da se svake godine predviđeni broj studenata prve godine popuni, te da se razmišlja o proširivanju brucoškog kapaciteta.

„Jedan dio budućih studenata razmišlja pragmatično i želi da upiše studije poslije kojih će relativno lako da nađe posao. Drugi dio se prilikom odabira fakulteta više rukovodi svojim sklonostima, talentima i opredjeljuju se dominanto zbog ljubavi prema fizici, matematici, biologiji“, kazao je Miranović.

On smatra da je za mladog čovjeka koji voli programiranje, matematiku i prirodne nauke, PMF ne samo logičan, nego i najbolji izbor.

Prema njegovim riječima, gotovo svi studenti koji završe trogodišnje osnovne studije, nastavljaju školovanje i upisuju postdiplomske.

Glavni razlog je to što je na tržištu rada u Crnoj Gori veoma ograničena ponuda za zapošljavanje svršenih studenata sa “bachelor” diplomom, ne samo PMF-a već svih ostalih fakulteta, sa izuzetkom moguće studijskog programa za Računarstvo i nekih primijenjenih studija.

„Motive za upis postdiplomskih studija prvenstveno vidim u želji mladih ljudi da dođu do prve diplome koja će im pružiti mogućnost zapošljavanja“, saopštio je Miranović.